Ένα κενό οικόπεδο αφορμή διαλόγου, κατασκευής, ενεργοποίησης . πλατεία Κουλούρη,Γκαζοχώρι

An empty plot, a reason for dialogue, construction, activation

Location: Koulouri Square, Gazohori

Along with the children of 87th intercultural primary school, a playground was designed in an empty plot across the main square which belongs to the municipality. Construction –action was implemented with soil, ropes, nets etc. Before the action we made collage designs and maquettes inside the school along with the children during the entire school year.

Participants: Maria Sarri, Pagona Zali, Natalia Roumelioti, Eleni Tzirtzilaki and others.