Γυναικεία Υπόθεση- Ελένη Τζιρτζιλάκη

Woman case

Eleni Tzirtzilaki, Urban Mythology

Curating: Bia Papadopoulou, Artemis Potamianou

Silent Walking Iera Odos-Leonidou-Filodimou

Danai Manolesou(movement),Roula Kouvara(sound)Ernestina Karistinaiou Efthimiatou(collaboration)Υdra Pardos(inspiration)

Materials: roads (Iera odos -Leonidou-Filodimou),bodies, voices, textiles, thread, archives, poems, photos, paintings, water, seeds.

Duration: 1.30