Ο μετασχηματισμός του εδάφους. Ένα σχέδιο στην τοποθεσία.

Περιπλάνηση μέσα από χωρικές καταστάσεις – δράσεις στην περιοχή Γκαζοχώρι.

Το project στηρίζεται στην εμπλοκή των ανθρώπων μεταξύ τους, και στη συνέχεια στην εμπλοκή τους στον τόπο και στις μητροπολιτικές συνθήκες, και στην διείσδυση σε αυτές. Το θέμα το οποίο τίθεται σε διερεύνηση- επεξεργασία αφορά τον «Μετασχηματισμό του εδάφους» της τοποθεσίας. Περισσότερα…