Είναι ένας μεταβαλλόμενος χωροχρόνος που δημιουργείται κάθε φορά από την αρχή σε ένα τόπο διασχίζοντας τα Σύνορα

Crossing the borders

As the vulnerable bodies cross the borders and start from scratch, they create each time an unsettled space-time in another location. The actions of Nomadic Architecture take place in public areas and in urban centers. They connect the participants with those living the “naked life” in the city, as they are more and more excluded by the post-capitalism. The actions-performances are detected between art and architecture, with an activist characteristic, reform momentarily the public sphere through walking, meetings, land cultivation, food. They cross the borders of race, gender, nationality, language.

Through the actions, with artistic practices under investigation, feelings and circumstances of denial, exception as well as compassion, reconciliation and revolution are expressed. The actions take place in cracks, in displacements, in crossings and in fragmentation. They concern areas in crisis, immigration and banishment issues, civil conflicts, demand of common goods. The procedure occurs through cooperation of nomadic subjects of different specialties, the involvement among themselves and the involvement with the locals as well as through the creation of “temporal communities”.

Nomadic

The nomadic characteristic is highlighted as the actions concern different territorial situations which are transformed momentarily through temporal mappings. With our bodies being vulnerable and exposed, we politically exist in the city and in the space.

The actions of Nomadic Architecture resemble the survival of fireflies in the dark. And perhaps with their survival the scenery may gradually become more and more bright.

Projects concept / organization: Eleni Tzirtzilaki
Photography: Nikos Kazeros, Stephanos Chandelis, Eleni Tzirtzilaki
Website curating: Dimitra Tsiaouskoglou