Είναι ένας μεταβαλλόμενος χωροχρόνος που δημιουργείται κάθε φορά από την αρχή σε ένα τόπο διασχίζοντας τα Σύνορα

Διασχίζοντας τα σύνορα

Τα σώματα ευάλωτα δημιουργούν κάθε φορά ξεκινώντας από την αρχή, ένα μεταβαλλόμενο χωροχρόνο σε ένα τόπο διασχίζοντας τα σύνορα. Οι δράσεις της Νομαδικής Αρχιτεκτονικής γίνονται στον δημόσιο χώρο και στα αστικά κενά.

Οι δράσεις –performances βρίσκονται ανάμεσα στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική, έχουν καλλιτεχνικό, ακτιβιστικό χαρακτήρα, μετασχηματίζουν εφήμερα την δημόσια σφαίρα μέσα από το περπάτημα, τις συναντήσεις, την καλλιέργεια της γης, τη τροφή. Διασχίζουν σύνορα φυλής, φύλου, εθνότητας, γλώσσας. Μέσα από τις δράσεις, με καλλιτεχνικές πρακτικές σε διερεύνηση, εκφράζονται τα συναισθήματα και οι καταστάσεις της άρνησης, της εξαίρεσης, της «γυμνής ζωής» αλλά και της συμπόνοιας, της συμφιλίωσης, της εξέγερσης. Οι δράσεις δημιουργούνται στις ρωγμές, στις μετατοπίσεις, στα περάσματα και στον κατακερματισμό. Αφορούν περιοχές σε κρίση, θέματα μετανάστευσης και εκτοπισμού, έμφυλης διαφοράς, διεκδίκηση κοινών αγαθών. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από την συνεργασία νομαδικών υποκειμένων διαφορετικών ειδικοτήτων, την εμπλοκή μεταξύ τους, την εμπλοκή με τους κατοίκους και με την δημιουργία “εφήμερων κοινοτήτων”.

Nomadic_home

Ο νομαδικός χαρακτήρας εντείνεται καθώς οι δράσεις αφορούν διαφορετικές χωρικές καταστάσεις οι οποίες μετασχηματίζονται εφήμερα μέσα από εφήμερες χαρτογραφήσεις. Με τα σώματά μας ευάλωτα και εκτεθειμένα μαζί, στη πόλη και στο χώρο, υπάρχουμε πολιτικά.

Οι δράσεις της Νομαδικής Αρχιτεκτονικής, μοιάζουν με την επιβίωση των πυγολαμπίδων σε σκοτεινά τοπία.Και ίσως με την επιβίωσή τους, το τοπίο να γίνει σιγά σιγά όλο και πιο φωτεινό.

Έμπνευση – οργάνωση δράσεων Ελένη Τζιρτζιλάκη
φωτογραφίες Νίκος Καζέρος, Στεφανος Χανδέλης, Ελένη Τζιρτζιλάκη
Επιμέλεια ιστοσελίδας: Δήμητρα Τσιαούσκογλου